Przeskocz do treści

Proces taki sprzyja na ogół ekolo- gicznemu różnicowaniu się życia (obsada nisz ekolo- gicznych)' i w zasadzie sprowadza się do presji wywo- łanej płodnością organizmów, potrzebą szukania -środków odżywczych w rozmaitych siedliskach oraz przystosowawczością organizmów. Patrz Rozdział VII Zycie zespołowe, Nisza ekologiczna. Dwie pokrewne nasze jaszczurki zwinka (Lacerta agilis) i żyworodka (L. vivipara) nie występują nigdy razem w jednakowych siedliskach. Pierwsza bytuje tylko w suchych, nasłonecznionych miejscach, na skrajach lasów, po łąkach, gdzie' jajeczka jej złożone w piasek lub suchą ziemię znajdują dostateczną ilość ciepła dla rozwoju. Torfowiska, cieniste lasy i góry pozbawione odpowiednich miejsc dla rozwoju jaj, więc niedostatecznie ciepłe i usłoniecznione są dla niej niedostępne. Te, niewątpliwie pod względem warunków fizycznych i odżywczych, mniej korzystne dla rodu jaszczurek siedliska zajęła żyworódka, której młode przychodzą na świat w stanie małych, rozwijających się w jajowodach matki, jaszczureczek. Wyzyskała żyworodność dla opanowania siedlisk niedostępnych dla zwinki i usunęła się. Zwinka prowadzi nadal czyn- ną konkurencję, zjadając bezlitośnie młode żyworodki o ile trafią się na jej terenach. Niemniej ciekawy przykład odsunięcia się bliskiego gatunku w inne siedliska dostarczają nam żaby, wodna (Rana esculenta) i trawna (R. temporaria). , Pierwsza żyje w zbiornikach śródlądowych lub w ich bezpośrednim co najwyżej sąsiedztwie, nie oddalając się przy dostatecznej wilgoci i cieple więcej niż na kilka skoków. Druga wypędzana jest stale przez żabę wodną ze zbiorników, tak że najczęściej spotkać ją moi;n~ po łąkach wilgotnych i w cienistych miejscach lądu. Obie mają zbliżony zasięg geograficzny, ale nigdy razem w tym samym zbiorniku nie występują. Stwier- dzono jednak, że żaba trawna może dłuższy czas prze- bywać w wodzie, w zbiornikach, gdzie nie ma jej śmiertelnego wroga - żaby wodnej . Na rozród i roz- wój żaba trawna musi jednak powracać do wody. Jej rozwój przebiega w tych samych zbiornikach co żaby wodnej. [patrz też: , , ]