Przeskocz do treści

Taką na przykład rolę spełnia mucha tse-tse, przenosząca jak wiadomo trypanosomy na bydło domowe, która dlatego w wielu miejscowościach Afryki jest czynnikiem kontrolującym tam hodowlę wprowadzonego bydła, względnie wykluczającym ją całkowicie. . Widliszki przenoszące zarazek malarii odgrywają w niektórych miejscowościach częściowo podobną rolę w stosunku do człowieka. Drapieżniki regulują liczebność zwierząt, na. które polują. Wyniszczanie zwierząt drapieżnych przez czło- wieka, .myszołowów, błotników, sokołów, orłów i sów, a także drobnych czworonogów drapieżnych jak lisów, kun, łasic i gronostaj6w, najczęściej odbija się nadmier- nym rozrodem szkodliwych gryzoni, myszy, nornic, chomików i susłów, które były przez te drapieżniki utrzymywane w normalnych ilościach. Z ekologicznego punktu widzenia rola drapieżników jest ważna z tego względu, że stanowią one niejako sanitarną służbę przyrody, usuwają przede wszystkim słabsze, chore. względnie zarażone pasożytami okazy. Te najczęściej im się dostają. W ten sposób podtrzymują one od- porność rasy, selekcjonują populację, którą się żywią. Pod tym względem spełniają rolę pożyteczną, nawet w odniesieniu do łownej zwierzyny, zapobiegają sze- rzeniu się wśród tej ostatniej chorób zakaźnych i często masowych ePidemii. W przyrodzie nie zakłóconej ingerencją człowieka ustala się naturalna równowaga między drapieżnikami a zwierzętarni służącymi im jako zdobycz. Równowagę taką wywołuje nie tylko rozród i płodność, ale jest częściowo następstwem tego, że zwierzę narażone na niebezpieczeństwo pożarcia posiada środki obrony, które w pewnych razach przynajmniej, np. w odnie- sieniu do mniej wyspecjalizowanych względnie słab- szych gatunków, a także przy skojarzeniu się pewnych korzystnych dla napastowanego okoliczności, jak możności ukrycia się, ucieczki itp. sprawiają. że może ono uniknąć niebezpieczeństwa, uratować życie i wydać potomstwo zachowując gatunek .. Oczywiście wszystkie środki obrony mają wartość. względną i najczęściej tak bywa, że zwierzę prędzej czy później - zwłaszcza starsze, padnie ofiarą, bowiem śmierć naturalna ze starości jest raczej zjawiskiem rzadkim w przyrodzie. [patrz też: , , ]