Przeskocz do treści

Bogaty świat pasożytów, w ocenie specjalistów liczący do 10% wszystkich gatunków zwierzęcych, jest jednym z najbardziej ilustracyjnych dowodów ewolucji zwierząt; bowiem w związku z uproszczo- nym sposobem życia, jakim niewątpliwie jest paso- żytnictwo, uwstecznienia w dużym stopniu doznaje ogólna organizacja zwierzęcia, przejawiona w typie ekologicznym. Znane są grupy, jak skorupiaki widło- nogi, które w tak rozmaitym stopniu przystosowały się do życia pasożytnego, że pozwalają śledzić wszelkie przejścia, jakie w ukształtowaniu zwierzęcia wywołuje taki sposób życia. Najbardziej zaawansowane w paso- żytnictwie formy tak wielkim uległy zmianom, że dosłownie prawie nic nie pozostało im z organizacji przodków i przypominają raczej przytwierdzone do gospodarza torby, wypełnione produktami płciowymi. Jedynie rozwój i wspólne z przodkami stadia larwalne zdradzają ich właściwe stanowisko rodowe. Szczególnie efektownym pod tym względem przykładem jest wo- r~cznica (Saeculina) pasożyt krabów, z grupy skoru- piaków wąsonogich. W stanie dorosłym przypomina woreczek wypełniony produktami płciowymi, przy- twierdzony do odwłokowej części kraba. Rozwój lar- walny zdradza właściwą naturę pasożyta. Jeżeli skierujemy wzrok głównie na ukształtowanie i organizację typu biologicznego w związku ze spo- sobem życia, to uderzą nas głównie cechy n e g a- t y w n e, uwstecznienie organizacji, jej uproszcze- nie, wywołane uprosz- czonym sposobem odży- wiania się. Pokarm mają gotowy i mają go pod dostatkiem Stąd głównie Gyrodactylus, przywra ze skrzeli ryb z charakterystyczną przy- ssawką czepną oraz Polystomum z sześcroma przyssawkami czep- nymi, pasożyt pęcherza moczo- wego żab. Według Mlchajlowa. uproszczenie narządów, służących do zdobywania własnymi siłami. Uwstecznieniu więc ulegają naj- częściej narządy ruchu, organy zmysłów oraz skom- plikowane aparatury pomocnicze przy zdobywaniu pokarmu, jako w zasadzie zbędne. [podobne: , , ]