Przeskocz do treści

Ciekawe ze wszech miar to przystosowanie u dwu różnych typów gryzoni, służące [ednernu celowi, świadczy wymownie o roli ekologicznej jaką spełnia, umożliwiając gromadzenie zapasów pokarmu. Pier- wotnym zapewne jest stan jaki ma chomik, którego worki policzkowe pod względem pochodzenia zbliżone są do pęcherzykowatych rozszerzeń policzków u pa- wianów i makaków, od wewnątrz wypełnianych po- karmem. Jaką rolę odgrywają te utwory u szczególnie żarłocznych małp, jakimi są dewastujące plantacje i zasiewy pawiany i makaki, najlepiej pouczają obser- wacje w ogrodzie' zoologicznym. Przy karmieniu' chwytają znaczne ilości pokarmu, który gromadzą w swych workach policzkowych i dopiero w spokoju naciskając palcem policzek wypychają z worka po- karm, z zadowoleniem konsumowany. Można tu także wspomnieć o tak zwanych ,;kuź- niach dzięciołów", ptakach w zasadzie owadożernych, które jednak potrafią znosić szyszki sosnowe w szcze- liny na starych pniach, wykorzystując je jako miejsca dla obsadzenia szyszek, z których wydziobują nasienie. Obrazek załączony, według starej książki, wydał mi się nieprawdopodobny, póki nie zobaczyłem takiej kuźni wraz z dzięciołami w leśnych zaroślach Helu. Zależności międzygatunkowe Niełatwym zadaniem jest precyzowanie współza- leżności biotycznych między różnymi gatunkarpi, są nader urozmaicone i częstokroć trudne do rozgrani- czenia. Dahlowi zawdzięczamy jedną z klasyfikacji, zestawiającą główniejsze typy tych zależności biorącą za podstawę przede wszystkim sprawy odżywiania, częściowo obrony - dwie szczególnie ważne potrzeby życia zwierzęcia. Symbioza, mutualizm, komensalizm, parabioza, fitofagizm, saprofagizm, zoofagizm, nekrofagizm i ko- profagizm, pasożytnictwo i pasożytnictwo mieszkanio- we byłyby tymi najważniejszymi typami współzależ- ności głównie odżywczych, jakie można dostrzec po- między rozmaitymi gatunkami w życiu zespołowym. Klasyfikacja opiera się w znacznym stopniu na ko- rzyściach względnie szkodach wypływających dla ga- tunku z tych współzależności. Obejmuje także przy- padki spólnot cielesnych, z jakimi spotykamy się w wielu zjawiskach pasożytnictwa i ściślejszej sym- biozy. [podobne: , , ]